';

Nejnovější příspěvěk

Japonsko

Najdete nás

Pados s.r.o.
kancelář: Severní 274, Jinočany
sídlo: Muchova 9, Praha 6

Informace

IČ: 26134004
DIČ: CZ26134004

Společnost je zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 73186

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 2347941001/5500

Jordánsko – poznávací okruh

království blízkého východu
Jordánsko

15. 11 . - 22. 11. 2020 / 45.400,-Kč

Jordánské hášimovské království je považováno za jednu z nejmírumilovnějších zemí Blízkého východu, v níž je navíc silně zakořeněno pohostinství. Během prohlídek nespočtu turistických skvostů se tak v Jordánsku bezesporu přesvědčíte i o srdečnosti tamních obyvatel. Výhodou Jordánska je skutečnost, že tam za zážitky nemusíte jezdit daleko. Hlavním lákadlem v zemi je skalní město Petra.

Ideálním obdobím k návštěvě země je jaro a podzim, kdy není horko ani zima. V létě bývá teplo úmorné. Pozor je třeba si dát především v poušti, kde se výrazně liší teploty přes den a v noci. Jordánsko je muslimskou zemí, a tak je žádoucí přizpůsobit tomu své chování a oblékání. Tamní islám je k cizincům tolerantní. Obecná kriminalita je na nízké úrovni.

 1. listopadu Praha – Vídeň           08:15 – 09:15
 2. listopadu Vídeň – Ammán        10:15 – 14:55
 3. listopadu Ammán – Vídeň        16:10 – 19:05
 4. listopadu Vídeň – Praha            20:05 – 21:00

Přílet do hlavního města Ammánu na mezinárodní letiště, přivítání s průvodcem a odjezd do hotelu v Ammánu, ubytování. Tento den lze v případě zájmu rovnou připravit prohlídku města.

Večeře a přenocování v hotelu.

Snídaně v hotelu.

Transfer autobusem k památce Jerash– místo pozůstatků Řecko-římské etapy – prohlédnout si můžete mmj. koryntský sloup, Hadriánův oblouk, oválný hippodrom, 2 velké chrámy zasvěcené bohům Diovi a Artemis. Dále navštívíme téměř oválné unikátní Forum, které je obklopeno sloupovím, 2 divadla (velké jižní divadlo a menší severní), 2 lázně a zbytky malých chrámů  a téměř kompletní okruh městských hradeb.

Dále navštívíme pozůstatky starobylého města UmmQais s úžasným výhledem na řeku Yarmouk, Golanské výšiny a jezero Tiberius – známé pod svým jménem Gadara – jedná se o jedno z nejstarších řecko-římských měst. Návrat zpět do Ammánu.

Večeře a přenocování v hotelu.

Snídaně v hotelu.

Poté den začneme prohlídkou hlavního města – Ammánu, které se původně jmenovalo RabbathAmon nebo Amon podle Amonitů. Později bylo město dobytu Asyřany, dále Peršany a nakonec řeckými Makedonci. Makedonský vládce Egypta město poté pojmenoval Philadelphia.  Mezi hlavní památky města patří Citadela, Archeologické muzeum, Římské divadlo, Muzeum Folklóru. Prohlídka dále následuje pěší procházkou do centra města, kde si také prohlédneme panorama moderních částí Ammánu. Nebo pokud by byla prohlídka města hned 1. den, lze den začít návštěvou pouštních hradů – viz níže – a poté přesun k Mrtvému moři.

Poté pokračujeme autobusem k pouštním hradům – zde navštívíme 3 památky ve východní poušti – nejdříve začneme u QasrKharana, dále QasrAmra a nakonec zamíříme ke Qasr Al-Azraq. Hrady byly vybudovány v období 7. a 8. století a zachovaly tak do dnešního dne skvělý důkaz islámského umění a architektury.

Přesun k nejnižšímu místu na Zemi, k Mrtvému moři, kde budete mít možnost si zaplavat.

Večeře a přenocování v hotelu u Mrtvého moře.

Snídaně v hotelu.

Check-out z hotelu a transfer do Madaby – významného místa zejména pro své byzantské mozaiky. Navštívíme chrám Sv. Jiří ze 6. století, kde jsou pozůstatky mozaikové mapy Svaté země.

Poté pokračujeme dále k hoře Mount Nebo – na vrcholku se nachází památník Mojžíše s úchvatnými výhledy na Jordánské údolí, Mrtvé moře a řeku Jordán. Toto místo je v Bibli zmiňováno jako místo, kde Mojžíš pohlédl na zemi zaslíbenou, do které nikdy nevstoupí.

Dále navštívíme Kerak – významný křižácký hrad. Jedná se o jeden ze 3 největších hradu v levantské oblasti. Pokračujeme až do Petry, kde se ubytujeme.

 Večeře a přenocování v hotelu.

Snídaně v hotelu.

Skalní město Petra je významné historické a archeologické město známé svojí jedinečnou vytesanou skalní architekturou a vodní systém s cisternami na zachycování vody. Skalní město je také nazýváno Růžovým městem a to díky své barvě kamene, ze kterého je vytesáno. Do dnešních dnů je symbolem Jordánska. V roce 1812 město objevil švýcarský objevitel Johann Ludwig Burckhardt. UNESCO, na jehož seznamu je uvedeno, jej popisuje jako jedno z nejcennějších kulturního dědictví lidstva.

Úchvatný východní vstup vede postupně dolů do temné části, úzké soutěsky nazvané Siq, což je přírodní geologická formace, která fungovala k proudění vody do oblasti WadiMusa. Na konci této úzké soutěsky se nachází nejznámější ruiny Petry – pokladnice Al Khazneh. Trochu dále od Pokladnice navštívíte obrovské divadlo, ve kterém je umístěno velké množství hrobek. Dále si prohlédnete obelisky, chrámy, obětní oltáře, sloupořadí a ve výšce (s výhledem na celé údolí) se nachází úchvatný klášter Ad-Deir – k jehož prohlídce musíte vystoupat po 800 schodech tesaných do kamene.

Odjezd do města Aqaba na pobřeží Rudého moře.

Večeře a přenocování v hotelu.

Snídaně v hotelu. Check-out z hotelu a transfer do Wadi Rum – známého jako Měsíční údolí – vytesaného do pískovce a granitu. Toto místo bylo od prehistorických dob obydleno mnoha kulturami, včetně kultury Nabatenů, kteří zde zanechali své stopy ve formě skalních maleb, graffiti a ve výstavbě chrámů. Západní část Wadi Rum je známá svojí spojitostí s britským plukovníkem T. E. Lawrencem, který zde několikrát projížděl v průběhu Arabské vzpoury v letech 1917-1918. Zde pro vás máme připravenou 2 hodinovéjeep safari beduínskými jeepy 4×4 (to jsou historické otevřené vozy řízené místními beduíny).

 

Večeře bude připravena v beduínském kampu v poušti. Transfer do hotelu v Aqaba, přenocování.

 

 

 

 

Snídaně v hotelu. Check-out z hotelu a transfer do Wadi Rum – známého jako Měsíční údolí – vytesaného do pískovce a granitu. Toto místo bylo od prehistorických dob obydleno mnoha kulturami, včetně kultury Nabatenů, kteří zde zanechali své stopy ve formě skalních maleb, graffiti a ve výstavbě chrámů. Západní část Wadi Rum je známá svojí spojitostí s britským plukovníkem T. E. Lawrencem, který zde několikrát projížděl v průběhu Arabské vzpoury v letech 1917-1918. Zde pro vás máme připravenou 2 hodinovéjeep safari beduínskými jeepy 4×4 (to jsou historické otevřené vozy řízené místními beduíny).

 

Večeře bude připravena v beduínském kampu v poušti. Transfer do hotelu v Aqaba, přenocování.

 

 

 

 

 

 

 

 

Snídaně v hotelu. Check-out z hotelu a transfer do Wadi Rum – známého jako Měsíční údolí – vytesaného do pískovce a granitu. Toto místo bylo od prehistorických dob obydleno mnoha kulturami, včetně kultury Nabatenů, kteří zde zanechali své stopy ve formě skalních maleb, graffiti a ve výstavbě chrámů. Západní část Wadi Rum je známá svojí spojitostí s britským plukovníkem T. E. Lawrencem, který zde několikrát projížděl v průběhu Arabské vzpoury v letech 1917-1918. Zde pro vás máme připravenou 2 hodinovéjeep safari beduínskými jeepy 4×4 (to jsou historické otevřené vozy řízené místními beduíny).

 

Večeře bude připravena v beduínském kampu v poušti. Transfer do hotelu v Aqaba, přenocování.

 

 

 

 

 

 

 

 

Snídaně v hotelu. Check-out z hotelu a transfer do Wadi Rum – známého jako Měsíční údolí – vytesaného do pískovce a granitu. Toto místo bylo od prehistorických dob obydleno mnoha kulturami, včetně kultury Nabatenů, kteří zde zanechali své stopy ve formě skalních maleb, graffiti a ve výstavbě chrámů. Západní část Wadi Rum je známá svojí spojitostí s britským plukovníkem T. E. Lawrencem, který zde několikrát projížděl v průběhu Arabské vzpoury v letech 1917-1918. Zde pro vás máme připravenou 2 hodinovéjeep safari beduínskými jeepy 4×4 (to jsou historické otevřené vozy řízené místními beduíny).

 

Večeře bude připravena v beduínském kampu v poušti. Transfer do hotelu v Aqaba, přenocování.

 

 

 

 

 

 

 

 

Snídaně v hotelu. Check-out z hotelu a transfer do Wadi Rum – známého jako Měsíční údolí – vytesaného do pískovce a granitu. Toto místo bylo od prehistorických dob obydleno mnoha kulturami, včetně kultury Nabatenů, kteří zde zanechali své stopy ve formě skalních maleb, graffiti a ve výstavbě chrámů. Západní část Wadi Rum je známá svojí spojitostí s britským plukovníkem T. E. Lawrencem, který zde několikrát projížděl v průběhu Arabské vzpoury v letech 1917-1918. Zde pro vás máme připravenou 2 hodinovéjeep safari beduínskými jeepy 4×4 (to jsou historické otevřené vozy řízené místními beduíny).

 

Večeře bude připravena v beduínském kampu v poušti. Transfer do hotelu v Aqaba, přenocování.

 

 

 

 

 

 

 

 

Snídaně v hotelu. Check-out z hotelu a transfer do Wadi Rum – známého jako Měsíční údolí – vytesaného do pískovce a granitu. Toto místo bylo od prehistorických dob obydleno mnoha kulturami, včetně kultury Nabatenů, kteří zde zanechali své stopy ve formě skalních maleb, graffiti a ve výstavbě chrámů. Západní část Wadi Rum je známá svojí spojitostí s britským plukovníkem T. E. Lawrencem, který zde několikrát projížděl v průběhu Arabské vzpoury v letech 1917-1918. Zde pro vás máme připravenou 2 hodinovéjeep safari beduínskými jeepy 4×4 (to jsou historické otevřené vozy řízené místními beduíny).

 

Večeře bude připravena v beduínském kampu v poušti. Transfer do hotelu v Aqaba, přenocování.

 

 

 

 

 

 

 

 

Snídaně v hotelu.

Check-out z hotelu a transfer do Wadi Rum – známého jako Měsíční údolí – vytesaného do pískovce a granitu. Toto místo bylo od prehistorických dob obydleno mnoha kulturami, včetně kultury Nabatenů, kteří zde zanechali své stopy ve formě skalních maleb, graffiti a ve výstavbě chrámů. Západní část Wadi Rum je známá svojí spojitostí s britským plukovníkem T. E. Lawrencem, který zde několikrát projížděl v průběhu Arabské vzpoury v letech 1917-1918. Zde pro vás máme připravenou 2 hodinovéjeep safari beduínskými jeepy 4×4 (to jsou historické otevřené vozy řízené místními beduíny).

Večeře bude připravena v beduínském kempu v poušti.
Transfer do hotelu v Aqaba, přenocování.

 

 

 

Snídaně v hotelu.

Celodenní volný den u Rudého moře. Odpoledne transfer do Ammánu.

Večeře a přenocování v hotelu.

Snídaně v hotelu.

Check-out z hotelu a transfer na letiště v Ammánu, odlet do Prahy.

 • Víza do Jordánska (v případě, že budeme mít kopie pasů všech cestujících předem)
 • Transfery v soukromém klimatizovaném busu
 • Vstupní poplatky do památek uvedených v programu
 • Anglicky hovořící průvodce v programu (není poskytován na volný den)
 • Krátká projížďka koňmi v Petře a vstup do soutěsky
 • 4×4 Jeep Safari veWadi Rum na 2 hodiny
 • Večeře v poušti s folkórní show
 • Ubytování na 7 nocí se snídaní a večeří

2 malé lahve vody na 1 osobu a den v autobuse

Program zahrnuje ubytování v těchto hotelích:

Ammán                   SulafLuxury hotel 4* nebo podobný             polopenze
Petra                        Grand View Hotel 4*                                        polopenze
Mrtvé moře            Ramada Resort 4* nebo podobný                  polopenze
Aqaba                      Lacosta Hotel 4* nebo podobný                     polopenze

 • Obědy
 • Spropitné
 • Osobní výdaje
 • Nápoje
 • Další služby nezahrnuté v programu
Doporučit / Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIN
Sdílet / Share
Tagged in
Leave a reply